• Riita-asiat ja oikeudenkäynnit kattavasti
  • Perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat, kuten perukirjat, perinnönjakosopimukset, kuolinpesien virallisselvitykset / jaot sekä avioliittoon ja lapsiin liittyvät asiat
  • Yksityishenkilöiden verotusta koskevat asiat
  • Vähävaraisille oikeusapuasiat sekä maksuttomat oikeudenkäynnit
  • Rikosasiat
  • Kattavasti omistusjärjestelyt sekä omaisuuden luovutukseen tai hankkimiseen liittyvät asiat
  • Työoikeuteen liittyvät asiat
  • Sopimus- ja velvoiteoikdeudelliset asiat